January 26, 2011

Solo

Natapos nanaman ang isang araw

sa panimula ng isang bagong linggo.

Uuwi, sasakay sa bus,

matatanaw ang mga nasa labas

kasalubong ang hangin mula sa bintana.


Ipapasyal ng bus ang diwa,

ipaparada ang sarili sa madla.

Masisilaw ang paningin sa liwanag ng LED

habang nakamasid din ang mga mata sa EDSA.


Ayoko sanang pumara

kung sa pag-uwi sa dormitoryo'y

ang anino ko lamang ang makakasama

at ang cellphone na walang kaimik-imik

kanina pa.January 25, 2011

2:02 am

No comments: